Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski jest uczniowską organizacją, która ma wpływ na życie szkoły, starając się przy tym, aby forma działania była urozmaicona i atrakcyjna. Uczestniczy czynnie w życiu szkoły, organizuje imprezy szkolne, różnego rodzaju konkursy i zabawy. 


"Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają. Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał. Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności. To nie tylko praca, ale i walka? w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości"

Janusz Korczak


Celem samorządu uczniowskiego jest:

  • Włączanie ogółu uczniów w życie społeczne gimnazjum;
  • Reprezentowanie ogółu uczniów oraz ich spraw w szkole;
  • Nawiązanie współpracy z nauczycielami oraz przedstawienie im problemów danej klasy lub uczniów;
  • Organizowanie i wykonywanie zadań na rzecz naszej szkoły;
  • Obrona praw ucznia;
  • Organizowanie imprez szkolnych oraz współpraca z organizacjami pozaszkolnymi np. wolontariat.

 SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2015/2016 

    IMIĘ I NAZWISKO
OPIEKUN   mgr Marcin Sarzyński
KLASA   IMIĘ I NAZWISKO
3 a   Gabriella Zawiłowicz
3 a   Dominika Markiewicz
1 a   Kacper Michalik
3 b   Martyna Rosiek