Caritas

SZKOLNE KOŁO CARITAS

 Dnia 23.06.2006 r. w naszej szkole powstało pierwsze w Naszej Diecezji Szkolne Koło Caritas.

W uroczystości udział brał ks. Czesław Włodarczyk Dyrektor Caritas.

Opiekunem koła została p. Ewa Kociołek.