Spółdzielnia Uczniowska

SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA WIEWIÓREK

Na terenie Zespołu Szkół Publicznych im. Tkaczy Chełmskich w chełmsku Śląskim działa Spółdzielnia Uczniowska Wiewiórek. Do jej podstawowych zadań należą:

- kształtowanie umiejętności zespołowego działania,

- kształtowanie nawyków oszczędzania oraz celowego wykorzystywania wypracowanej nadwyzki bilansowej,

- organizowanie wzajemnej pomocy i zaspakajania materialnych 

i kulturalnych potrzeb członków,

- prowadzenie działalności gospodarczej i handlowej na rzecz szkoły

i uczniów poprzez sklepik uczniowski (na czterech pierwszych przerwach),

- propagowanie idei spółdzielności w środowisku szkolnym.

Spółdzielnia Uczniowska Wiewiórek działa w oparciu o statut.

Na podstawie statutu na walnym zgromadzeniu członków spółdzielni wybrano władze tj.:

SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSIKEJ ZOSTANIE PODANY PO WYBORACH.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ:

PREZES -

ZASTĘPCA PREZESA -

CZŁONEK ZARZĄDU -

 

RADA NADZORCZA:

PRZEWODNICZĄCA

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ -

SEKRETARZ -

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ -

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ -

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ -

 

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY -

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO -

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ -

 

Opiekunami Spółdzielni Uczniowskiej ?Wiewiórek ?jest:

mgr Waldemar Szwalec

Kazimierz Mucha

Alina Wróbel