Kadra

Zespół Szkół Publicznych im. Tkaczy Chełmskich

w Chełmsku Śląskim

dyrektor
mgr Waldemar Szwalec
 
wicedyrektor ds. szkoły podstawowej
mgr Bożena Zachara
 
wicedyrektor ds. gimnazjum
 mgr inż. Kinga Raczyńska
 
wicedyrektor ds. przedszkola 
 mgr Bożena Zachara
 
 pedagog szkolny
 mgr Grażyna Kowalczyk
 
 logopeda
 mgr Alicja Sarzyńska
 
zajecia biblioteczne/bibliotekarz
 mgr Alina Wróbel
 
 język polski
 mgr Zuzanna Biroś
 mgr Alicja Sarzyńska
 mgr Iwona Gamoń
 
języka angielski 
 mgr Roksana Król
mgr Katarzyna Miłosz
 
 język niemiecki
 mgr Marianna Fryc-Wyrostek
 
 matematyka
 mgr Maria Pietruszka
 mgr Zofia Duszyńska
mgr Anna Szwalec
 
 fizyka
 mgr inż. Kinga Raczyńska
 
 chemia
 mgr Marek Zieliński
 
 biologia
 mgr Marek Zieliński
 
 przyroda
 mgr Marek Zieliński
mgr Elżbieta Kapołka
 
 historia
mgr Ewa Kociołek
 mgr Damian Skorupiński
mgr Elżbieta Matyszczak
 
 wos
 mgr Alicja Sarzyńska
 
 geografia
 mgr Andrzej Grzybowski
 
 informatyka
 mgr Piotr Górny
 
 zajęcia komputerowe
 mgr Maria Pietruszka
 mgr Piotr Górny
 
 wychowanie fizyczne
 mgr Robert Król
 mgr Marcin Sarzyński
 
 muzyka
mgr Damian Skorupiński 
 
 plastyka
 mgr Agnieszka Zielińska
 
 technika
 mgr Agnieszka Zielińska 
 
edukacja dla bezpieczeństwa 
 mgr Andrzej Grzybowski
 
 zajęcia artystyczne
 mgr Damian Skorupiński
 mgr Agnieszka Zielińska
 
 zajecia techniczne
mgr Damian Skorupiński
mgr Agnieszka Zielińska
 
 wychowanie do życia w rodzinie
 mgr Iwona Gamoń
 
 religia
 mgr Ewa Kocioek
 ks. mgr Stanisław Kowalski 
 
 nauczanie zintegrowane
 mgr Maria Bar
 mgr Anna Głuchowska
 mgr Małgorzata Matusik
 mgr Bernadeta Dziedzic-Majka
mgr Elżbieta Kapołka
 
 nauczanie przedszkolne
mgr Anna Sirota 
mgr Wioletta Głowacka
mgr Katarzyna Jasińska
mgr Małgorzata Wójcik
Joanna Ptak