"YouthMaSter - Akademia Młodych Osobowości"

Od 8 do 13 czerwca 2016 roku, trzy uczennice z gimnazjum w Chełmsku Śląskim: Karolina Matłoka, Joanna Gumulak i Kinga Cieślak, pod opieką, wspierającej swe uczennice, nauczycielki historii Elżbiety Matyszczak wzięły udział w obozie szkoleniowo-językowym organizowanym przez Europejskie Forum Młodzieży w Bystrzycy Kłodzkiej pod hasłem "YouthMaSter - Akademia Młodych Osobowości". Wolontariusze z różnych krajów: Indii, Hiszpanii, Rumunii, Łotwy, Turcji, prowadzili ciekawe rozwojowe zajęcia, przy okazji prezentując kraje, z których pochodzą, dzięki czemu dziewczęta nie tylko miały okazję w miłej atmosferze szlifować warsztat językowy, ponieważ wszelkie konwersacje odbywały się wyłącznie w języku angielski, ale także poznać kulturę i światopogląd ludzi z różnych zakątków świata.
Za chwilę dwie, spośród wspomnianych dziewczynek, czeka wyjątkowa podróż do Petersburga, na którą zapracowały uzyskując tytuł finalistek podczas wojewódzkiego konkursu wiedzy o Rosji "Białe Noce".