Piknik Patriotyczny w Krzyżowej

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Krzyżowej k. Świdnicy w dniach 18 i 19 czerwca 2016 r. gościł uczestników VII edycji  Akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia", około 200 osób (z blisko tysiąca wyjeżdżających w lipcu na Ukrainę) wzięło udział w Pikniku Patriotycznym. Celem spotkania było wzajemne poznanie się i integracja oraz szkolenie wolontariuszy, którzy za dwa tygodnie wyruszają za wschodnią granicę, aby ratować od zapomnienia i zniszczenia polskie cmentarze. Wśród oficjalnych gości byli m.in. wysokiej rangi przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu Marszałkowskiego i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz samorządowcy popierający Akcję nie tylko dobrym słowem, ale także pieniędzmi, m.in. pani Burmistrz Lubawki. W Pikniku uczestniczyła 8-osobowa grupa z gimnazjów w Chełmsku Śląskim i Lubawce (wspólnie wyjeżdżają 2 lipca do pracy na Cmentarzu Polskim w Żytomierzu).

O roli Kresów w historii, a zwłaszcza w kulturze polskiej, w fascynujący sposób opowiadał Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią, twórca i animator Warszawskiej Inicjatywy Kresowej (warto odwiedzić stronę: http://dsh.waw.pl/wik/). Młodzież mogła też poznać stronę formalną wyjazdu, np. jaką ważną dokumentację muszą posiadać opiekunowie: listy uczestników, zgody rodziców, ubezpieczenie, faktury, paragony itp. Dużo przyjemniejsze były zajęcia wieczorne: nauka pieśni patriotycznych i wieczorne ognisko. Około północy wszyscy udali się na nocleg.

W niedzielę podsumowaniem spotkania, były tradycyjne rozmowy przed kamerami TVP Wrocław.

Przed wyjazdem obejrzeliśmy pałac oraz plenerową ekspozycję "Odwaga i pojednanie".  Wystawa powstała z okazji 25. rocznicy Mszy Pojednania, która odbyła się 12 listopada 1989 r. na terenie byłego majątku rodziny von Moltke. Przekazany sobie podczas Mszy Pojednania znak pokoju,  przez Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera Polski oraz Helmuta Kohla, kanclerza Niemiec, stał się symbolicznym zamknięciem najtragiczniejszego rozdziału w historii stosunków polsko-niemieckich. Ma formę labiryntu, obrazy prowadzą przez dzieje relacji polsko-niemieckich od 1 września 1939 r. do 12 listopada 1989 r.

Na zakończenie sfotografowaliśmy się z niezwykłą pamiątką historii II poł. XX wieku, którą jest fragment Muru Berlińskiego, symbolu "zimnej wojny" między dwoma światami tamtych czasów: Wschodem i Zachodem.