11 listopada 2016

 Od godz 720 w holu szkoły rozbrzmiewały pieśni patriotyczne.  Każdy uczeń, nauczyciel i pracownik szkoły otrzymał  patriotyczny kotylion przygotowany przez organizatorów.

Najważniejszym punktem obchodów Święta Niepodległości w szkole był apel, który łączył w sobie słowo mówione i śpiewane. Młodzież przypomniała historię Polski, chór szkolny wykonał pieśni kojarzone  z odzyskaniem niepodległości.

Dodatkowym elementem całego przedsięwzięcia była projekcja filmu połączona z konkursem wiedzy historycznej. Kilkuminutowy film oraz związane z nim zadania pozwoliły uczniom wykazać się wiedzą historyczną i poczuć ducha rywalizacji. Zwycięzcą konkursu został Kacper Michalik.

Kolejnym elementem tego przedsięwzięcia było utworzenie "ścieżki patriotycznej" - w różnych miejscach szkoły zostały zrobione instalacje przestrzenne dotyczące Ojczyzny.