"Bezpieczne ferie"- Spotkanie z policjantami

Dnia 06.02.2017r .o godzinie 11:00 w ZSP w Chełmsku Śląskim odbyła się prelekcja na temat bezpieczeństwa w czasie ferii. Wzięły w niej udział klasy I-III gimnazjum. Spotkanie było poprowadzone przez funkcjonariuszy policji z pobliskiej komendy.