Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i wszyscy Pracownicy szkoły!

Zakończył się rok szkolny, rok pełen ciekawych wyzwań, wielu cennych inicjatyw, ale przede wszystkim ciężkiej pracy. Serdecznie dziękujemy całej szkolnej społeczności za zaangażowanie i wytrwałość w realizacji podejmowanych działań, za to, że nasza szkoła kolejny raz może pochwalić się osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi i artystycznymi. Na szczególną uwagę zasługują Złote Orły - nagroda przyznawana za wybitne osiągnięcia w nauce, kulturze oraz sporcie. W kategorii szkół podstawowych za osiągnięcia w nauce  Brązowego Orła otrzymała Nikola Bieniek .W kategorii gimnazjów Srebrny Orzeł przypadł Dominice Dominiak. Wyróżnienie Złotego Orła za wybitne osiągnięcia sportowe przypadło Amelii Jęczmieniak.

Na uroczystym apelu 23 czerwca - pani Burmistrz Bożena Kończak zaszczyciła nas swoją obecnością i wręczyła wyżej wymienionym uczennicom te zaszczytne nagrody. Dyrektor szkoły nagrodził również uczniów, którzy otrzymali promocję do klasy następnej z wyróżnieniem oraz wpisanych do Złotej Księgi. Nastąpiło również uroczyste pożegnanie klas trzecich.

Życzymy wszystkim, by wakacje były czasem wspaniałego wypoczynku, pełnym słońca, radości, niezapomnianych wrażeń i pasjonujących przygód.